MENU

Wtorek 21.08.2018

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 3
im.  Marii Skłodowskiej - Curie
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  odbędzie się:

  dla klas I - V o godz. 9.00

  dla klas VI-tych o godz. 11.00

   

 • Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązują nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych. 

  KLAUZULA INFORMACYJNA 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż: 
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Policach przy ulicy Siedleckiej 4 72-010 Police, reprezentowana przez wicedyrektora Elżbietę Dybiżbańską – mail. sp3@police.pl, tel. 913176950.
  2.    Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
  z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Policach jest Pani Barbara Grzelak, (iod.szkoly.police@gmail.com).
  3.    Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub zgody w celu nauczania, propagowania osiągnięć uczniów na terenie szkoły objętej monitoringiem wizyjnym oraz na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w szkole.
  4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy szkoły. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które będą uprawnione do przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu administratora, na podstawie umowy ze szkołą (podmioty przetwarzające), zgodnie z przepis

 • Z przyjemnością informujemy, że wniosek Rady Rodziców o budowę placu zabaw przy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie
  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zdobył najwięcej głosów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego oraz tym, którzy oddali swój głos na nasz projekt.  Dzięki Państwa wysiłkowi i dobrej woli już niedługo uczniowie z naszej szkoły i okoliczni mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym placem zabaw.

 • Drodzy Rodzice

  Ubezpieczenie uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku szkolnym 2017/2018

  (odpowiedzialna Rada Rodziców)

  ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ  (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu, w tym sporty kontaktowe): 49,00 zł

  składki zbiera skarbnik lub jedynka klasowa w terminie do 25 października 2017 r.  następnie przekazuje na zebraniu Rady Rodziców w dniu 26 października 2017 r. skarbnikowi Rady Rodziców

   

  Składanie wniosków i zgłaszanie szkody  odbywa się bez udziału szkoły

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach
  ul Siedlecka 4
  72-010 Police
 • (+91) 317-69-50