MENU

Maria Skłodowska - Curie

Dzieciństwo i studia

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Freta 16, w którym obecnie mieści się muzeum poświęcone jej pamięci. Była najmłodszym, piątym dzieckiem Władysława Skłodowskiego i Bronisławy z Boguckich, którzy pracowali jako nauczyciele. Ojciec pełnił funkcję dyrektora kolejno dwóch warszawskich gimnazjów, a matka prowadziła szkołę dla dziewcząt. Od dzieciństwa Maria wychowała się w atmosferze zafascynowania nauką. Z domu rodzinnego wyniosła nawyk pracowitości i patriotyzmu, który zachowała przez całe życie.

W czerwcu 1883 roku, mając piętnaście lat, ukończyła III Żeńskie Gimnazjum w Warszawie ze złotym medalem. O studiach jednak w tym czasie nie było mowy. W zaborze rosyjskim wyższe uczelnie nie przyjmowały kobiet. Aby podjąć studia, musiałaby wyjechać za granicę, a warunki finansowe rodziny absolutnie na to nie pozwalały. W związku z tym objęła posadę guwernantki.

Marzenie o podjęciu studiów spełniło się dopiero w osiem lat po zdaniu matury. Jesienią 1891 roku Maria przybyła do Paryża i zapisała się na wydział matematyczno-przyrodniczy Sorbony. W trakcie studiów uzyskała licencjat nauk fizycznych i nauk matematycznych.

Praca naukowa i działalność patriotyczna

 • W 1894 roku Maria poznała Piotra Curie, ich ślub odbył się 26 lipca 1895 roku w merostwie Sceaux.
 • W grudniu 1897 roku małżonkowie Curie rozpoczęli badania naukowe nad promieniowaniem rud uranowych, które doprowadziły ich do odkrycia dwóch nieznanych pierwiastków promieniotwórczych: polonu i radu.
 • W 1903 roku Maria Skłodowska-Curie wraz ze swoim mężem otrzymała Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki. Po śmierci męża w 1906 roku Maria kontynuowała prace nad promieniotwórczością.
 • W 1910 roku otrzymała metaliczny rad i opracowała metody dokładnego pomiaru aktywności promieniotwórczej tego nowego pierwiastka. Za te prace w 1911 roku powtórnie otrzymała Nagrodę Nobla, tym razem z dziedziny chemii. Była pierwszą dwukrotną noblistką na świecie.
 • W roku 1912 dzięki wysiłkom Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęto budowę Instytutu Radowego w Paryżu, a w 1932 roku w Polsce.


W latach pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska-Curie udowodniła swój wielki patriotyzm. Zorganizowała przy pomocy Czerwonego Krzyża służbę radiologiczną w szpitalach wojskowych. 

Stan zdrowia Marii Skłodowskiej-Curie z każdym rokiem ulegał pogorszeniu. Wielka uczona powoli traciła wzrok i słuch. Mimo to pracowała w laboratorium do ostatnich chwil swego życia.Zmarła 4 lipca 1934 roku w Szwajcarii na skutek choroby wywołanej długotrwałą pracą z materiałami radioaktywnymi, które odkryła wraz z mężem.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach
  ul Siedlecka 4
  72-010 Police
 • (+91) 317-69-50