MENU

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marii Skłodowskiej – Curie

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego

zgloszenie_wniosek_do_szkoly_w_trakcie_trwania_roku_szkolnego.pdf

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO KLAS PIERWSZYCH

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

 1. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.
 2. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego i posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 3. Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

 

Na podstawie Uchwały nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach, Zarządzenia
nr 98/2017 Burmistrza Polic oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły przyjmuje się:

 1. Z urzędu na podstawie zgłoszenia dzieci urodzone w 2011 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach obejmuje następujące ulice:

PCK, Przybora,

osiedle Gryfitów - (z wyłączeniem ulic Kresowej, Janusza Korczaka – SP8) Wróblewskiego, Chodkiewicza, Barnima, Głowackiego, Sadowa, Kasprowicza, Siedlecka, Spokojna, Perłowa, Łokietka, Energetyków, Licealna, Fabryczna, Skłodowskiej-Curie, Spółdzielcza, Tanowska, Usługowa, Przemysłowa;

Bankowa - numery nieparzyste od skrzyżowania ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do skrzyżowania z ul. Przybora (od nr 13 do nr 57 – pozostałe nr do - SP5),

 Józefa Piłsudskiego od ul. Tanowskiej do ul. Przybora (od nr 2 do nr 24 pozostałe nr do - SP8)

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o wcześniejsze przyjęcie do szkoły dzieci urodzone w 2012 r. – zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne.
 1. Jeżeli wpłynie więcej wniosków o przyjęcie uczniów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc przeprowadzone zostaje postępowanie rekrutacyjne.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej zawarty jest w zarządzeniu nr 32/2018 Burmistrza Polic

                                                                                                                         

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej zawarte są w załącznikach:

 1. Zarzadzenie_Nr_32_2018_Burmistrza_Police_w_sprawie_harmonogramu_rekrutacji.pdf
 2. UCHWALA_Nr_XXVII-259-2017_Rady_Miejskiej_w_Policach_z_dnia_28_lutego_2017_r..pdf
 3. Dz._U_z_2017_Poz._59_Ustawa_Prawo_Oswiatowe.pdf

       

      Druki do wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów:

 1. zgloszenie_wniosek_do_szkoly_dziecka_z_obwodu_2018.pdf
 2. wniosek_o_przyjecie_dziecka_spoza_obwodu_2018.pdf
 3. oswiadczenie_woli_przyjecia_dziecka_do_szkoly_2018.pdf (wypełniane po wywieszeniu list w terminie 4.04 - 6.04.2018)

 

Druki dostępne są również w sekretariacie szkoły.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach
  ul Siedlecka 4
  72-010 Police
 • (+91) 317-69-50